FDS wint arbitragezaak glansrijk van ADO Den Haag

FDS wint arbitragezaak glansrijk van ADO Den Haag

FDS wint arbitragezaak glansrijk van ADO Den Haag.

FDS heeft kennisgenomen van het artikel in de VI van deze week betreffende de uitleenconstructie van Lex Immers tussen ADO Den Haag en Feyenoord.

Naar aanleiding van dit artikel en het nieuwsbericht op de website van de VI, die door diverse media is overgenomen, kunt u hier onderstaand onze reactie aan Tom Knipping van VI lezen. 

"Beste Tom,

De uitspraak inzake de door FDS tegen ADO aangespannen arbitragezaak is inmiddels bekend. Deze doe ik je hierbij toekomen.

Deze zaak is glansrijk door FDS gewonnen. Wij hadden daar ook geen enkele twijfel over en voor ons was het dan ook, zoals ik je heb laten weten en zoals jij ook hebt geschreven in jouw artikel hierover in de VI van week 43, een prestige zaak. Niets meer en niets minder. Het bedrag doet er dan niet toe en ook is in dat verband niet van belang of wij (bedoeld is door jou: FDS) dat bedrag nodig hebben of niet. Waar het om gaat, is dat FDS recht heeft op dat bedrag, omdat zij in het verleden bemiddeld heeft bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst van Lex Immers met ADO. Daar is dus niets vreemds aan. Wat wel vreemd is, is dat Paul Beijersbergen, die ons beter kent dan hij suggereert (hij is een aantal keren met Van der Kallen bij ons op kantoor geweest en wij hebben zelfs uitgebreid met elkaar in Amsterdam gedineerd en met hem zijn door ons regelmatig contractonderhandelingen over allerlei spelers geweest) stelt dat de door ons aangespannen arbitragezaak voortkomt uit een ruzie met Frank Schouten. Frank Schouten is inderdaad voor zichzelf begonnen, maar de gevolgen daarvan zijn al enige tijd geleden in goed overleg opgelost. Met hem is dus geen ruzie. Er kan afgezien daarvan ook geen enkel verband zijn met de aangespannen arbitragezaak, nu deze zaak enkel een kwestie betreft tussen FDS en ADO. ADO probeerde daarbij onder twee commissieverplichtingen jegens FDS uit te komen. Daarbij zijn wij ook nog eens voorgelogen van de zijde van ADO, omdat er volgens ADO een nieuw arbeidsovereenkomst door ADO met Lex Immers zou zijn afgesloten. Deze was er dus niet, hetgeen wij ook wisten omdat ADO geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij de KNVB geregistreerd had. De arbitragecommissie vroeg dan ook expliciet aan de vertegenwoordiger van ADO of er een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten was inzake Lex Immers met ADO zonder bemoeienis van FDS. Jij was bij de zitting en je weet dus dat ADO op dat punt volledig de mist inging. Er werden ook kritische vragen gesteld door de arbitragecommissie over de gebezigde constructie en over het feit dat dit soort zaken bij ADO door commissarissen (lees: via de toenmalige Paul Beijersbergen) werden gedaan. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Paul Beijersbergen de werkelijke essentie van de door FDS aangespannen arbitragezaak probeert te verhullen door het te willen afdoen met een zogenaamde ruzie met een vertrokken medewerker van FDS. Overigens liep het geschil al enige tijd en hebben wij ADO ruim de gelegenheid gegeven om deze zaak in der minne alsnog te regelen."

In de volgende link treft u het arbitraal vonnis aan: Arbitraal_vonnis_FDS-ADO.pdf terug naar overzicht