Over FDS

Geschiedenis

FDS is in 2001 op initiatief van Klaus Vink, de huidige voorzitter, opgericht. De reden voor het oprichten van FDS was gelegen in het feit dat Klaus zich bij zijn dagelijkse werkzaamheden vanuit de advocatuur geconfronteerd zag met de gebrekkige wijze waarop op dat moment diverse voetballers door hun zaakwaarnemers / spelersbegeleiders werden begeleid. Overtuigd van het feit dat dit anders, maar vooral beter moest, heeft hij toen Stichting Fair Deal Sportsmanagement opgericht. Hierbij is bewust gekozen voor een stichting als rechtsvorm. Bij FDS staan hierdoor bij haar begeleiding de belangen van de sporters centraal. 

Dat middels de oprichting van FDS in een behoefte werd voorzien, moge blijken uit het feit dat FDS in 2011 haar 10-jarig bestaan heeft gevierd en dat gedurende deze jaren een groot aantal voetballers door FDS als zaakwaarnemer / spelersbegeleider is bijgestaan. Tot op de dag van vandaag blijkt er nog het nodige mis met de begeleiding van voetballers, zodat FDS zich met haar /team van deskundigen voor deze voetballers blijft inzetten.